Leserfoto

Winterzeit Foto: Wolfgang Kroh

Winterzeit

Winterzeit Foto: Reiner Osiniak

Winterzeit

Winterzeit Foto: Andrea Lorenz

Winterzeit

Winterzeit Foto: Rudi Thalhäuser

Winterzeit

Winterzeit Foto: Karl-Heinz Straub

Winterzeit

Winterzeit Foto: Ute Meller

Winterzeit

Winterzeit Foto: Rolf-Helmut Strobel

Winterzeit

Winterzeit Foto: Elvira Dunkel

Winterzeit

Winterzeit Foto: Jörg Dieter Vollmar, Mühlacker

Winterzeit

Winterzeit Foto: Horst Lachstädter

Winterzeit